LIDENSKAP OG KJÆRLIGHET

Et hovedtema i Madsens kunst er forholdet mellom mann og kvinne – kjærlighet og lidenskap og resultatet av dette: paret som foreldre.

Ungdom, 1907

Lidenskapen er hovedtema i Ungdom, der det unge paret gjengis i het omfavnelse. Opprinnelig var det nok et element i denne skulpturen, en demon. Uten dette elementet fikk verket en lysere og mer livs-bejanede karakter.

Reproduksjoner av dette arbeidet skal tidlig i dette århundre ha blitt blitt beslaglagt av det tyske politi på grunn av usedelighet. Ungdom er da også et av de mest eksplisitt erotiske fra Madsens hånd.

 

kunsten24

 

kunsten20

Mann og kvinne, 1920

Mens ungdom er uttrykk for den lidenskapelige erotikk, er dette et verk om kjærlighet, om det harmoniske forholdet mellom mann og kvinne, uttrykt så symbolsk gjennom formen. Håndflater mot håndflater, rygg mot rygg, hæl mot hæl, han vendt svakt mot henne, hun vendt svakt mot ham.

Formen er tilnærmet symmetrisk. Men innenfor denne symmetri finner vi de meningsfulle avvik og forskjeller: hodebevegelsene og mot mannens kropp den mykere, rundere kvinnekroppen.

Dette verket står som et talende uttrykk for harmonien mellom mann og kvinne, kjæresteparets lykke, enheten og samhørigheten mellom to. Kanskje symboliserer formen også likeverdigheten mellom mannen og kvinnen i det lykkelige forhold.

Den førstefødte, 1930

Paret hegner om sin lille sønn med en lutende, nærmest kraftløs positur: Særlig er dette påfallende i fremstillingen av mannen, en av de underligste positurer i norsk skulptur og i sterk kontrast til den maskuline kraft som ellers så sterkt preger Madsens mannsfigurer.

Igjen er det allmenne forhold mer enn det individuelle Madsen har ønsket å fortelle om, faser i livet. Det er derfor ikke enkeltmennesker som trer en i møte i verk som dette. Rent teknisk er gruppen dyktig utført – den forteller om en kunstner som behersket de anatomiske utfordringer.

 

kunsten19