MAGASINET

Stiftelsen forvalter ca. 180 skulpturer/medaljonger/tegninger. Samlingen består av i all hovedsak gipsskulpturer, samt enkelte i bronse og stein. Magasinet inneholder et stort antall objekter fra de ulike faser av den skapende prosess – fra de første idéskisser til støpeformer til ferdige arbeider, og fra ulike perioder i hans lange liv som billedhugger. Her er det lagret arbeider som ikke naturlig finner veien til utstillingsrommet, men som ikke desto mindre forteller interessante ting om Sofus Madsen som kunstner.