1999 – SKULPTURER

Sofus Madsen

Åpningsutstillingen i 1999 hadde som mål å få frem bredden og hovedtemaene i Sofus Madsens skulpturkunst. Utstillingen var retrospektiv og viste Sofus Madsen sin kunst fra 1897 til 1967.
Sofus Madsens favnet i sin kunst menneskelivets mange faser, fra fødsel til sen alderdom – med hovedsiktemål å fange de ulike aldres karakteristiske trekk. Det individuelle ofres for å si noe allmenmenneskelig – i ofte symbolladede skildringer av barn og voksne. Mer enn noe skildrer Madsen livskraft og vitalitet. Særlig ser vi dette i kunstnerens skildring av mannen.

 

1999