2001 – BARN

Sofus Madsen og Hans Jacob Meyer

Utstillingen stilte sammen Sofus Madsens og Hans Jacob Meyers barneskildringer, fra Meyers nyfødte spedbarn til Madsens Ung pike, på vei til å bli voksen.

Både Hans Jacob Meyer og Sofus Madsen var på sitt beste som billedhuggere når de formet barn i leire eller gips. Og det er antagelig barneskulpturene de to bergens-kunstnerne er mest kjent for i dag.
De to kunstnerne forteller ulike fortellinger om barndommen. Madsen skildrer barnets nysgjerrighet og lek, med godt avstand til livets mer alvorlige sider. Meyers noe mer lavmælte skildringer får mer enn noe frem barnets sårbarhet, antagelig preget av at familien Meyers eldste sønn døde, bare fire år gammel.

 

2001-1