2002 – LIVSFASER

Sofus Madsen og Ingebrigt Vik

Utstillingen presenterte Sofus Madsens og Ingebrigt Viks skildringer av livets ulike faser, fra tidlig barndom til sen alderdom.  

Sofus Madsens favnet i sin kunst menneskelivets mange faser, fra fødsel til sen alderdom – med hovedsiktemål å fange de ulike aldres karakteristiske trekk. Det individuelle ofres for å si noe allmenmenneskelig – i ofte symbolladede skildringer av barn og voksne.

Vik konsentrerte seg særlig om to livsfaser. I årene han oppholdt seg i Paris, men også senere, formet Vik flere arbeider av unge jenter og gamle koner. Dette danner en hovedtematikk i Viks produksjon som kunstner. Han skrev i et brev at det var livsens vår og livsens høst han ville gi uttrykk for i sin kunst, i verk der enkeltindividet trer frem.

De skildret begge livsfasene i et formspråk som ligger mellom klassisisme og naturalisme, mellom stram, idealiserende form og nærhet til motivet.

 

2002-1