stiftelsen5

Status

Stiftelsen forvalter og har ansvaret for driften av Bergens eneste skulpturmuseum, Sofus Madsen Skulpturmuseum på Kanonhaugen 20.

Sofus Madsens skulpturmuseum inngår som en del av Bergen kommunes museumsplan. Bergen Kunst Museum er skulpturmuseets ansvarsmuseum.. Det presiseres at stiftelsen er helt uavhengig av Bergen kommune.

Samlinger

Stiftelsen forvalter ca. 180 skulpturer/medaljonger/tegninger. Samlingen består av i all hovedsak gipsskulpturer, samt enkelte i bronse og stein.