Formål og mål

Å bevare for fremtiden Sofus Madsens samling av billedhoggerarbeider, samt Grethe Madsens billedvevtepper i atelieret på eiendommen Kanonhaugen 20.

Stiftelsens overordnete mål er å sikre kunstsamlingene og atelieret, og gjøre skulpturene og billedvevteppene kjent for allmennheten

Annet

Stiftelsen har etablert en skulpturpark utenfor boligen/atelieret. Det er satt opp benker og beplantet, samt satt opp en skulptur i parken. På sikt er det stiftelsens  intensjon å plassere flere skulpturer i parken.

Stiftelsen ønsker også på sikt å få utarbeide en ny bok om Sofus Madsen.

Gjennom sitt arbeid med rehabliteringen, og sine utstillinger har stiftelsen fått til dels stor og positiv omtale i media.

 
 
 
stiftelsen6