UNDERVISNINGS PROSJEKTER

Fra leirklump til skulptur

Med støtte fra Bergen kommune og den kulturelle skolesekken har Grethe og Sofus Madsens stiftelse invitert barneskolene i Bergen til undervisning og omvisning på utstillingen ”Sofus” –  fra leirklump til skulptur. Undervisningsprosjektet har vært gjennomført årlig siden 2003.

Utstillingen har vært laget for å gi barna forståelse av den prosessen som foregår fra bearbeidelsen av leire til den ferdige skulptur. Det er en fortelling om hvordan skulpturer lages og hvilke materialer Sofus brukte i sine skulpturer.

Barna får i tillegg kjennskap til kunstneren Sofus Madsen og hans liv og verk. Alle elevene får også utlevert et tilpasset undervisningshefte. De klassene som ønsker det vil få mulighet til å forme egne skulpturer i plastelina i museet.

Omvisningen passer fortrinnsvis for 1.-7. Klasse. Undervisningen tilbys fra September til Oktober.

Last ned katalog her

I 2023 har vi dessverre ikke tilbud om undervisningsprosjekter.

 

barneprosjekt