GRETHE OG SOFUS MADSEN STIFTELSE

Bakgrunn

Grethe og Sofus Madsens stiftelse ble opprettet av Sofus Madsen i 1972. Sofus Madsen døde i 1977 og stiftelsen startet sin virksomhet i 1979 etter at dødsboet var oppgjort.

Stiftelsen drives på frivillig basis.

Bygning

Huset ble satt opp som bolig og atelier for billedhuggeren Sofus Madsens  i 1917. Adresse er Kanonhaugen 20. I 1959 ble  atelieret utvidet med stor takhøyde og nytt overlysvindu. I 1971 ble huset utvidet med enda en atelierbygning.

Boligdelen og tomten eies av privatperson. Atelierdelene er nå i hovedsak er omgjort til museum.

Huset har en særpreget utforming, men har først og fremst en viktig kulturhistorisk og symbolsk verdi som bolig og atelier for en av Bergens fremste billedhuggere.

 
 
 
stiftelsen4