kunsten17

Kvinnestudie, 1930

Madsen har her formet den fullt utviklede kvinne, med rundede, bølgende former, armene ned langs siden og senket blikk. Kvinnen blir et uttrykk for stille kontemplasjon. Der Ung pike løfter sine armer er denne figuren gitt en mer statisk form, og med en liten oppmykning av den strenge symmetri ved at det ene benet er plassert noe foran det andre. Det er imidlertid interessant at Madsen heller ikke her bruker den klassiske kontraposto-stillingen.