kunsten13

Sprinteren, 1925

Legg merke til det nesten brutalt firskårne ansiktet med sin kraftige kjaker. Her dyrkes styrken mer enn i nesten noen annen norsk skulptur – den fysiske og den mentale styrken. Dette er Viljen overført til idrettsbanen. I dette arbeidet kommer også tiden inn som en dimensjon. I neste sekund kan startskuddet lyde og den voldsomme kraften utløses.

Sprinteren er å finne i mer enn full størrelse foran Brann Stadion.