STYRETS MEDLEMMER 2023

Navn Styreposisjon Telefon dagtid Mobiltelefon
Bjørn Arne Olsen Leder 55565677 95044198
Geir Haveraaen Nestleder 55566267 48161395
Einar Wiig Styremedlem 55299352 95051779