PORTRETTER

Sofus Madsen lagde mange skulpturer av kjente personligheter. På bildene over ser du Olav Kyrre.