Portfolio

SKULPTURPARK

  Grethe og Sofus Madsens stiftelse har i samarbeid med Bergen kommune etablert en skulpturpark utenfor museumsbygningen på Kanonhaugen 20. Parkeiendommen eies av Bergen kommune som velvillig har støttet stiftelsen både økonomisk og med opparbeiding av parken i 2001. I forbindelse med etablering av parken fikk stiftelsen et tilskudd fra «Fondet for kunstnerisk utsmykking» for å støpe «Kvinnestudie»…

MAGASINET

Stiftelsen forvalter ca. 180 skulpturer/medaljonger/tegninger. Samlingen består av i all hovedsak gipsskulpturer, samt enkelte i bronse og stein. Magasinet inneholder et stort antall objekter fra de ulike faser av den skapende prosess – fra de første idéskisser til støpeformer til ferdige arbeider, og fra ulike perioder i hans lange liv som billedhugger. Her er det lagret…

SKULPTURER I BYROM

  Sofus Madsen har mer enn noen annen billedhugger fått sette sitt preg på det bergenske byrom. Hele 28 av hans verk er å finne i byens parker, plasser og mer eller mindre offentlige bygninger, fra buekorpsgutten i Dreggen til O. Kavli på ostefabrikken på Midttun, fra Morgendemring i Nygårdsparken til relieffet av Johan Nordahl Brun på varden på…